SKOGEN

Tidningen SKOGEN

Tidningen SKOGEN är Sveriges största oberoende månadstidskrift utgiven av Föreningen Skogen som verkar för god skogs- och naturvård. 

Tidningen är överrepresenterade bland manliga läsare, och en genomsnittlig läsare ägnar tidningen 73 minuter per nummer. Tidningen riktar sig till större skogsägare och yrkesfolket inom sektorn.

Tidningen Skogen erbjuder attraktiva annonslösningar för den som vill nå en insatt målgrupp inom skog och lantbruk.

Gender distribution

Women
20%
Men
80%