SKOGEN

Tidningen SKOGEN

name
SKOGEN
Agriculture Sweden
Full screen

Description

Tidningen SKOGEN är en oberoende tidning utgiven av Föreningen Skogen som verkar för god skogs- och naturvård. Vi vill väcka nyfikenhet, granska, ge nya impulser och skapa nytta – målet är nöjda och aktiva läsare. Tidningen SKOGEN utkommer 11 nummer per år.